Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Om å effektivt redusere klimautslippene fra samferdselssektoren

Datert: 10.02.2005
Fremsatt av: Siri Hall Arnøy (SV)
Besvart: 16.02.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Klimastatistikken fra Statistisk sentralbyrå viser at klimautslippene i Norge har økt med 9 pst. siden 1990. Spesielt kraftig øker utslippene i samferdselssektoren, fordi bil og fly øker sin konkurransekraft til fordel for de mer miljøvennlige transportformene som jernbane, kollektivtransport og sykkel.

Hva har statsråden tenkt å gjøre for å effektivt redusere klimautslippene fra samferdselssektoren?


Les hele debatten