Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om hva statsråden vil bidra med for at Sverige og Norge skal få en rovdyrpolitikk hvor de som grenser til et annet land og en annen rovdyrpolitikk, ikke skal bli lidende for det annet lands rovdyr

Datert: 10.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Etter en vellykket lisensjakt på 5 ulver i Hedmark, er det fortsatt mange som mener at sauetapene og uroen vil øke i tiden fremover. Dette skyldes vesentlig at det fortsatt er relativt mye ulv igjen i distriktet og ikke minst streifulvene fra Sverige.

Hva vil statsråden bidra med for at Sverige og Norge skal få en rovdyrpolitikk hvor de som grenser til et annet land og en annen rovdyrpolitikk ikke skal bli lidende for det annet lands rovdyr?


Les hele debatten