Spørretimespørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til miljøvernministeren

Om Norge vil kreve omfattende utslippsreduksjoner i forbindelse med neste forhandlingsrunde om en klimaavtale

Datert: 10.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Det er bred enighet om at reduksjonene etter Kyotoprotokollen ikke er nok til å stoppe de menneskeskapte klimaendringene. FNs klimapanel har sagt at utslippene må ned med 60-80 pst. i forhold til 1990-nivå. Det er derfor liten tvil om at det må komme en ny og mer omfattende klimaavtale.

Vil Norge kreve omfattende reduksjoner i forbindelse med neste forhandlingsrunde?


Les hele debatten