Spørretimespørsmål fra Jørund Leknes (SV) til miljøvernministeren

Om å ta initiativ til straffetiltak mot land som nekter å ratifisere Kyotoprotokollen

Datert: 10.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Jørund Leknes (SV)

Spørsmål

Jørund Leknes (SV): De menneskeskapte klimaendringene er mer synlige enn noen sinne, i Bergen settes nedbørsrekorder og Nord-Afrika rammes av snøbyger. Kyotoprotokollen er et første skritt på veien for å redusere utslippene av klimagasser, og følgelig redusere de farlige klimaendringene. Likevel ser vi at USA og Australia ignorerer klimatrusselen, og nekter å ratifisere protokollen.

Vil Regjeringa ta initiativ til straffetiltak mot land som nekter å ratifisere Kyotoprotokollen?


Les hele debatten