Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Om i kor stor grad Noregs klimapolitikk er prega av å sikre land i sør sine moglegheiter til å utvikle seg

Datert: 10.02.2005
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 16.02.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Det er industrilanda som har stått for dei største utslippane av klimagassar. Likevel rammes hele verden av klimaendringane, men innbyggarane i land i sør har færre muligheiter til å komme seg vekk frå problema. 160 000 menneske dør kvert år som ein følgje av klimaendringar, dei fleste i fattige land. Tanzania har sagt at klimaendringar er ein større utfordring enn terror.

I kor stor grad er Noregs klimapolitikk prega av å sikre land i sør sine muligheiter til å utvikle seg?


Les hele debatten