Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt offentliggjøring av resultatene av de nasjonale prøvene var i samsvar med stortingsflertallets merknader om at offentliggjøring ikke skal legge til rette for rangering av skoler

Datert: 10.02.2005
Besvart: 02.03.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): I Innst. S. nr. 268 (2003-2004) uttalte flertallet: "Dette flertallet [...] støtter departementet i at offentliggjøring ikke skal legge til rette for rangering av skoler." Etter offentliggjøringen av resultatene av de nasjonale prøvene, har flere medier laget lister der skolene er rangert. Faggruppen som analyserte og vurderte kvaliteten på prøvene og resultatene, hadde sterke innsigelser mot offentliggjøring.

På bakgrunn av medienes rangering, var det i samsvar med flertallets merknader å offentliggjøre resultatene?


Les hele debatten