Spørretimespørsmål fra Åse Wisløff Nilssen (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Om at sakkyndig vurdering og riktig diagnose er viktig for dyslektikere, og hva statsråden kan gjøre for at dysleksidiagnosen blir brukt selv om det koster penger

Datert: 10.02.2005
Besvart: 16.02.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Åse Wisløff Nilssen (KrF)

Spørsmål

Åse Wisløff Nilssen (KrF): Å kunne lese og skrive på en tilfredsstillende måte er meget viktig i vårt informasjons- og kompetansesamfunn. Betegnelsen lese- og skrivevansker er symptomer, men samtidig blir det brukt som et samlebegrep uten at det sier noe om årsaken til vanskene. Sakkyndig vurdering og riktig diagnose er spesielt viktig for dyslektikere, da det utløser de nødvendige rettigheter for eksempel ved prøver og eksamener.

Hva kan statsråden gjøre for at dysleksidiagnosen blir brukt selv om det koster penger?


Les hele debatten