Muntlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til utenriksministeren

Om hva Utenriksdepartementet gjør for at vår tilstedeværelse og vår hevdelse av suverenitet i nordområdene blir tatt vare på

Datert: 02.02.2005
Besvart: 02.02.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp):


Les hele debatten