Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om at kommuner bruker fritidsbåthavner som inntektskilde, og hvorvidt dette er i strid med havne- og farvannsloven, som bestemmer at inntekter fra havner skal gå i egen havnekasse

Datert: 23.02.2005
Besvart: 02.03.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Det hersker i dag stor usikkerhet i kommunene og Kongelig Norsk Båtforbund, som er Norges eneste landsomfattende båtorganisasjon, om en fritidsbåthavn er å anse som en havn i henhold til havne- og farvannslov. Stadig flere kommuner bruker fritidsbåthavner som inntektskilde for kommunekassen.

Har Fiskeri- og kystdepartementet vurdert om dette er i strid med § 23 i Havne- og farvannsloven som bestemmer at inntekter fra havner skal gå i egen havnekasse som kun skal brukes til drift av havnen og havneleden?


Les hele debatten