Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om tiltak for å få ryddet opp i rot med politiets datasystemer

Datert: 23.02.2005
Besvart: 02.03.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I siste utgave av Politiforum er det en artikkel om politiets datasystemer. Her hevdes det at datarot koster politiet store kostnader årlig samt at det er vanskelig med koordinering av enkelte datasystemer. Siden det kan være avgjørende med riktig informasjon til rett tidspunkt så må noe gjøres.

Dette er et ansvar som påhviler statsråden, og hvilke tiltak mener statsråden må gjøres for å få ryddet opp i disse anliggender?


Les hele debatten