Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til kultur- og kirkeministeren

Om dårligere kår for kulturlivet som følge av dårlig kommuneøkonomi og omorganiseringer, og hvorvidt statsråden erkjenner at hun har et ansvar for kulturen på kommunenivå

Datert: 23.02.2005
Besvart på vegne av: Kultur- og kirkeministeren
Besvart: 02.03.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ifølge en undersøkelse utført av Kommunenes Sentralforbund, kommer 59 pst. av kommunene til å skjære i kulturbudsjettene i 2005. Dårlig kommuneøkonomi og omorganiseringer som gjør at kulturetatene som egen etat forsvinner, kan være årsaker. Konsekvensene blir dårligere kår for kulturlivet, og at færre får muligheter til deltakelse og til kunst- og kulturopplevelser.

Erkjenner statsråden at hun har et ansvar for kulturen på kommunenivå, og vil hun gjøre noe for at det skal bli mulig å snu utviklinga til det bedre?


Les hele debatten