Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Om fortsatt støtte til såkalte spesialkorps i Norges Musikkorps Forbund, på bakgrunn av at en del psykisk utviklingshemmede vil kunne miste sin deltakelse pga. omlegging av støtteordninger

Datert: 28.02.2005
Besvart: 16.03.2005 av arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Med bakgrunn i omleggingen av støtteordninger til funksjonshemmedes organisasjoner, vil en del psykisk utviklingshemmede kunne miste sin deltakelse i musikkorps, såkalte spesialkorps i Norges Musikkorps Forbund, som har mottatt støtte gjennom fylkeslegen. I svar i brev til John I. Alvheim 8. januar sier statsråden at han vil vurdere tiltak mot utilsiktede virkninger i forbindelse med budsjettbehandlingen. Dette kan korpsene ikke vente på.

Kan statsråden sørge for at disse får tilsagn om fortsatt støtte allerede nå?


Les hele debatten