Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å gå inn for at landslinjene ved de videregående skolene får tilskudd også til høsten

Datert: 10.03.2005
Besvart: 06.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): I ski VM i Obersdorf gjorde det norske laget stor suksess med hele 19 medaljer, hvorav 7 gull. Mange av utøverne har en bakgrunn fra landslinjer ved de videregående skolene. Regjeringen foreslo å fjerne tilskuddet til disse linjene i budsjettet for 2005. Flertallet på Stortinget sikret imidlertid drift av linjene første halvår i år, men tilbudet står fortsatt i fare for å bli lagt ned til høsten.

Vil statsråden endre syn om å gå inn for at landsdelslinjene også får tilskudd til høsten?


Les hele debatten