Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt ikke oppsiktsvekkende uttalelser fra statsråden vil kunne ramme Synnøve Findens troverdighet og ødelegge for merkevarebyggingen

Datert: 02.03.2005
Besvart: 16.03.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Oppsiktsvekkende uttalelser fra statsråden kan slå negativt ut for Synnøve Findens omdømme. Eksempler på utsagn i mediene er "dette flåsete ostemerket", "ut fra egen erfaring virker det som om Finden er mer opptatt av myndigheter og medier enn å produsere ost", "dette er en samlet bransje ukulturer" og i Stortinget "lager også mye politisk støy".

Vil ikke påstandene ramme Synnøve Findens troverdighet og ødelegge for merkevarebyggingen?


Les hele debatten