Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å bekrefte at 6. byggetrinn ved sykehuset i Vestfold vil bli realisert

Datert: 17.02.2005
Besvart: 16.03.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I Vestfold er det bekymring for at 6. byggetrinn ved sykehuset i Vestfold er i fare. Tidligere helseminister Høybråten uttalte til Tønsbergs Blad i oktober 2002 at arbeidet med byggetrinn 6 skulle fortsette som planlagt. I brev av 6. februar 2003 sa også departementet at det skulle sørge for at dette ble gjennomført uten på vesentlig måte å skulle gi negative utslag for de tjenester som Helse Sør RHF skal yte regionens befolkning.

Kan statsråden nå bekrefte at 6. byggetrinn vil bli realisert?


Les hele debatten