Spørretimespørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til samferdselsministeren

Om hvorvidt samferdselssektorens rolle i vår sivile beredskap er ivaretatt, i lys av at transportsektoren har vært gjennom store endringer som følge av anbudskonkurranse

Datert: 02.03.2005
Besvart: 16.03.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A): De siste årene har transportsektoren vært gjennom store endringer som følge av anbudskonkurranse. Dette har påvirket organiseringen av den rollen samferdselssektoren har i ulike krisesituasjoner. Ikke minst er dette erfart under det omfattende uværet vi har sett i Sverige og Danmark denne vinteren.

Hvordan mener statsråden samferdselssektorens rolle i vår sivile beredskap er ivaretatt når ulike deler av sektoren er satt ut på anbud?


Les hele debatten