Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Om at arbeidet til Menn Mot Vold står i fare for å opphøre grunnet økonomi

Datert: 03.03.2005
Besvart: 16.03.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Menn Mot Vold (MMV) har fått støtte til sin drift fra Barne- og familiedepartementet, Trondheim kommune og Helseregion Midt-Norge. MMV jobber med bevisstgjøring av i hvor høy grad kvinner er utsatt for risikoen for å bli voldtatt eller utsatt for fysisk vold i nære relasjoner. MMV har søkt om driftsmidler for å ansette en daglig leder som skal være hovedansvarlig for koordinerings-, administrasjons- og undervisningsarbeidet. Arbeidet står nå i fare for å opphøre grunnet økonomi.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten