Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om beredskapen langs sørlandskysten i lys av "Fjord Champion"s havari, hvor det kun var tilfeldigheter som forhindret en miljøkatastrofe

Datert: 08.03.2005
Besvart: 16.03.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Tankbåten "Fjord Champion"s havari utenfor Sørlandskysten avslørte en svært mangelfull taubåtberedskap langs denne kystlinjen. Det var kun tilfeldigheter som forhindret en miljøkatastrofe. Sørlandet har landets mest trafikkerte kystlinje. Dette burde tilsi en fullt ut forsvarlig beredskap langs kysten i landsdelen. Allikevel tok det 15 timer før det havarerte tankskipet fikk den nødvendige assistanse.

Hvordan vurderer statsråden beredskapen langs Sørlandskysten i lys av denne hendelsen, og hva vil han nå gjøre?


Les hele debatten