Spørretimespørsmål fra Knut Werner Hansen (A) til fiskeri- og kystministeren

Om at den manglende slepebåtberedskapen ifølge media er en konsekvens av en analyse av kostnadene ved en slik beredskap opp mot kostnadene ved opprydning etter oljekatastrofer

Datert: 08.03.2005
Besvart: 16.03.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Knut Werner Hansen (A)

Spørsmål

Knut Werner Hansen (A): Bildene av en brennende "Fjord Champion" sitter plantet på netthinnen til de fleste av oss. Det kunne gått veldig galt. Manglende slepebåtberedskap har vært mye fokusert. Ifølge media er denne manglende beredskapen en konsekvens av en analyse av kostnadene ved en slik beredskap opp mot kostnadene ved opprydding etter oljekatastrofer. Konklusjonen skal være at det lønner seg å satse på opprydding.

Hvor mange kilometer oljeforurenset kystlinje mener statsråden er en akseptabel pris for manglende slepebåtberedskap?


Les hele debatten