Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til moderniseringsministeren

Om hva som gjøres for å følge opp avtalen om vilkår og rettigheter for ansatte i statlige tilsyn, hvor Regjeringens mål var at flest mulig skulle velge å flytte med

Datert: 10.03.2005
Besvart: 06.04.2005 av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Ved behandling av St.meld. nr. 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn inngikk regjeringspartiene, Ap og SV en avtale i 6 punkter. Punkt 5 omhandler ansattes vilkår og rettigheter. Dette ble presisert i årets budsjettbehandling og støttet av samme partier. Regjeringens mål var at flest mulig ansatte skulle velge å flytte med og avtalen presiserer at det skal legges opp til ekstra stimuleringstiltak for å få dette til. Dette ivaretas ikke godt nok og de ansatte behandles ulikt.

Hva gjøres for å følge opp avtalen?


Les hele debatten