Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre foreldrenes rett til å velge utdanning for barna sine i samsvar med sin egen overbevisning, og velge andre skoler enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter

Datert: 10.03.2005
Besvart: 16.03.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Retten foreldrene har til å velge hva slags skolegang barna deres skal få er et prinsipp som kom til uttrykk i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 26.3. I vedtatte konvensjoner er dette hovedprinsippet inndelt i to avledede prinsipper: Foreldre har for det første rett til å sikre utdanning for barna sine i samsvar med sin egen overbevisning, og for det andre rett til å velge andre skoler for barna sine enn de som er opprettet av offentlige myndigheter.

Hvordan vil statsråden sikre denne retten?


Les hele debatten