Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorfor ikke statsråden har fulgt opp Stortingets vedtak om 337-skvadronens stasjonering

Datert: 10.03.2005
Besvart: 16.03.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge et innslag på Nordnytt den 4. mars trosser Forsvaret Stortingets vedtak om å legge hovedbasen for kystvakthelikoptrene til Bardufoss. Erik Hernes ved Forsvarets logistikkorganisasjon bekrefter i innslaget at han kun har fått beskjed om at hovedbasen for maritime enhetshelikoptrene skal ha hovedlokalisering på Sola.

Hvorfor har ikke statsråden fulgt opp Stortingets vedtak om 337 skvadronens stasjonering?


Les hele debatten