Spørretimespørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 10.03.2005
Spørsmålet er trukket tilbake

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Ifølge Aftenposten 8. mars "avskriver Tyskland vindkraft som miljøvennlig alternativ". I en ny rapport konkluderer tyske energimyndigheter med at pengene kan benyttes mer effektivt til å bekjempe drivhusgasser. Den 9. mars skriver samme avis at Statnett anslår nettinvesteringer på 7-9 mrd. kr hvis planlagte vindmølleparker i Nord-Norge skal realiseres.

Vil statsråden sikre at slike kostnader unngås når retningslinjer for lokalisering av vindmøller som ifølge Dagsavisen 10. mars nå skal utarbeides?


Les hele debatten