Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sikre lærerne økt kompetanse i KRL-faget

Datert: 16.03.2005
Besvart: 06.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Regjeringen har som svar på FNs menneskerettighetskomités uttalelse om KRL-faget foreslått en rekke endringer i faget. I Regjeringens avgjørelse er det gitt uttrykk for at endringene gir behov for styrket kompetanse hos lærerne, og at en vil starte kompetanseutviklingen umiddelbart når ny læreplan foreligger. Endringene skal iverksettes høsten 2005.

Hva vil departementet konkret gjøre for å sikre lærerne økt kompetanse i faget?


Les hele debatten