Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvorvidt statsråden deler bekymringa for at økende forskjeller kan true målet om at det skal være plass for alle som vil delta i kulturskolene, på bakgrunn av at forskjellene i foreldrebetalinga øker

Datert: 31.03.2005
Besvart: 06.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Ifølge en undersøkelse utført av Kulturskolerådet står 25 000 barn i kø for en kulturskoleplass. Samtidig øker forskjellene i foreldrebetalinga. 60 av de registrerte kommunene tar over 2 000 kr pr. elevplass. Enkelte kommuner tar over 3 500 kr pr. plass.

Deler statsråden bekymringen for at økende forskjeller kan true målet om at det skal være plass for alle som vil delta i kulturskolene, at det vil bety økende forskjeller i muligheten til å oppnå kulturkompetanse, og hva vil hun gjøre for å møte denne utviklinga?


Les hele debatten