Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om at Forsvaret kan spare millioner på å bytte ut vernepliktige med sivilt ansatte, og hvorvidt statsråden er enig i at man må se på hva våre soldater skal brukes til

Datert: 21.03.2005
Besvart: 06.04.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forsvaret kan spare flere millioner på å bytte ut vernepliktige med sivilt ansatte. Som eksempel kunne 38 vernepliktige hjelpekokker i Troms byttes ut med noen få sivile og dermed spart Forsvaret for 3 mill. kr årlig.

Er statsråden enig i at man må se på hva våre soldater skal brukes til, og at Forsvaret i større grad lar soldater være soldater og at mer "sivile" tjenester løses av sivile?


Les hele debatten