Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om at en fastlege i Oslo har innkalt en av sine listepasienter til en helsesjekk utenfor fastlegeordningen, og hvordan statsråden ser på en slik opptreden

Datert: 31.03.2005
Besvart: 06.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En fastlege i Oslo har innkalt en av sine listepasienter til en "årlig helsesjekk". I brevet med innkallingen sies følgende: "Vi minner om at dette er utenfor fastlegeordningen og koster 950 kr." Ved spørsmål til legens kontor blir pasientens journal sjekket og søster som besvarer henvendelsen hevder at pasienten har inngått slik avtale med legen. Hun hevder at helsesjekken er utenfor fastlegeordningen, og at legen har et antall timer han kan disponere fritt.

Hvordan ser statsråden på en slik opptreden fra en fastlege?


Les hele debatten