Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om hvordan målet om tilpasset opplæring kan nås i Oslo, når det blir stadig færre lærere til rådighet for den enkelte elev i undervisningssituasjonen

Datert: 04.04.2005
Besvart: 13.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): De siste års årsberetninger fra utdanningsetaten i Oslo viser at mens elevtallet har steget, har antall lærere blitt kraftig redusert. I 2003 vokste antallet elever med 1 100, samtidig som antall lærerstillinger ble redusert med 154. I 2004 var elevtallsveksten på 1 600 og lærerreduksjonen på 101. Denne utviklingen gir stadig større elevgrupper.

Hvordan mener statsråden målet om tilpasset opplæring kan nås, når det blir stadig færre lærere til rådighet for den enkelte elev i undervisningssituasjonen?


Les hele debatten