Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å få fulgt opp og gjennomført Stortingets uttalte mål om at alle unge funksjonshemmede som oppholder seg i sykehjem og eldreinstitusjoner skal være flyttet ut innen 2005

Datert: 06.04.2005
Besvart: 13.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Avisen Vårt Land 6. april peker på at Stortingets flertall uttalte intensjon i bl.a. Innst. S. nr. 114 (1997-98) om at alle unge funksjonshemmede som oppholder seg i sykehjem og eldreinstitusjoner skal være flyttet ut innen 2005 dersom de ønsker det, ikke er blitt fulgt opp. Mange kommuner flytter på nytt unge funksjonshemmede inn i institusjonene.

Hvordan vil statsråden sørge for at Stortingets uttalte mål blir fulgt opp og gjennomført snarest, etter at fristen allerede er utløpt?


Les hele debatten