Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til forsvarsministeren

Datert: 06.04.2005
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): I de siste årene har mange av de som er inne til førstegangstjeneste vært dimittert flere uker før planlagt dimittering skulle skje. Dette har i mange tilfeller medført store problemer for ungdommene, som har lagt opp utdanning eller søkt permisjon fra arbeid etter den informasjon de fikk da de møtte frem til førstegangstjeneste.

Hvordan ser statsråden på dette, og vil man for i år gi de som skal inn til førstegangstjeneste en forutsigbar tjenestetid, slik at disse ikke får slike uheldige "daudperioder"?


Les hele debatten