Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om å sikre at kapasiteten ved fengslene og hos domstolen i Stavanger styrkes under håndteringen av NOKAS-saken, slik at øvrig kriminalitetsbekjempelse ikke svekkes

Datert: 07.04.2005
Besvart: 13.04.2005 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Politiets og Stavanger tingretts håndtering av NOKAS-saken har imponert de fleste av oss. Slik gruoppvekkende kriminalitet skal avdekkes og det skal reageres. Det er viktig at slik etterforskning og iretteføring ikke rammer øvrig kriminalitetsbekjempelse. Det meldes nå om at det finnes for lite fengselskapasitet for å håndtere saken. Også for domstolen i Stavanger er det viktig å bli tilført ressurser.

Vil statsråden sikre at kapasiteten ved fengslene og hos domstolen nå styrkes slik at øvrig arbeid ikke svekkes?


Les hele debatten