Spørretimespørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Om at givere som kan dokumentere pengegaver til veldedige organisasjoner får fradragene de har krav på, på bakgrunn av at fradrag kan nektes dersom det er gitt mangelfulle opplysninger

Datert: 07.04.2005
Besvart: 13.04.2005 av finansminister Per-Kristian Foss

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Skattedirektoratet har bl.a. på sine hjemmesider uttalt at dersom det er gitt manglende opplysninger fra giver, eller gjort andre feil ved innrapporteringen til skattemyndighetene, kan fradrag for pengegaver til veldedige organisasjoner nektes. Dette innebærer at en giver kan miste fradrag selv om vedkommende kan dokumentere at pengegaven er gitt.

Vil statsråden ta initiativ til å rette opp dette, slik at givere som kan dokumentere pengegaver får fradragene de har krav på?


Les hele debatten