Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Om hvilke kriterier som skal til for å få godkjenning som privat barnevernsinstitusjon, og hvorvidt barn som får barn ikke skal få et tilbud godkjent etter lov om barnevernstjenester

Datert: 07.04.2005
Besvart: 13.04.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Det er stor usikkerhet rundt omkring i landet på hvilke kriterier som skal til for å få godkjenning som privat barnevernsinstitusjon etter lov om barneverntjenester § 5-8. Noen har først fått godkjenning som siden er trukket tilbake. Institusjoner hvor mor eller far og barn bor sammen har fått sin godkjenning trukket tilbake på tross av at det på disse institusjonene bor foreldre under 18 år.

Mener statsråden at barn som får barn ikke skal få et tilbud godkjent av lov om barneverntjenester?


Les hele debatten