Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruks- og matministeren

Om hva som gjøres for at forbrukerne skal få sin rett i form av lavere matvarepriser, på bakgrunn av at reduksjonen av matmomsen nå er helt spist opp

Datert: 16.03.2005
Besvart: 16.03.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten