Muntlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til barne- og familieministeren

Om å sørge for at tilskuddene til barnehagene blir øremerket inntil målet om full barnehagedekning er nådd, da kommuner med rammefinansiering har mindre vekst i utbyggingen

Datert: 16.03.2005
Besvart: 16.03.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV):


Les hele debatten