Muntlig spørsmål fra Odd Roger Enoksen (Sp) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorfor ikke fiskeriministeren har ønsket å få forskriftsendringen om strukturkvoteordning i havfiskeflåten behandlet i Stortinget

Datert: 16.03.2005
Besvart: 16.03.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Odd Roger Enoksen (Sp)

Spørsmål

Odd Roger Enoksen (Sp):


Les hele debatten