Muntlig spørsmål fra Bjørgulv Froyn (A) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt en respons på 15 timer uttrykker en tilfredsstillende slepebåtkapasitet i Sør-Norge, med eksempel i "Fjord Champion"-havariet

Datert: 16.03.2005
Besvart: 16.03.2005 av fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen

Bjørgulv Froyn (A)

Spørsmål

Bjørgulv Froyn (A):


Les hele debatten