Spørretimespørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til landbruks- og matministeren

Om å hjelpe en enke i Kvinesdal som opplevde at flommen gravde ut grunnen under huset hennes, og av Naturskadefondet fikk beskjed om at hun ikke fikk støtte fordi tomten var festet

Datert: 11.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av landbruks- og matminister Lars Sponheim

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): En enke i Kvinesdal opplevde at flommen i fjor høst gravde ut grunnen under huset hennes. Det måtte igangsettes tiltak øyeblikkelig for å redde huset. Hos forsikringsselskapet fikk hun beskjed om å henvende seg til naturskadefondet. Der fikk hun beskjed at hun ikke fikk støtte fordi tomten var festet.

Hva vil statsråden gjøre for å hjelpe kvinnen og personer i tilsvarende situasjoner?


Les hele debatten