Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til barne- og familieministeren

Om at det er avdekket prisjuks hos matvarekjedene, og hva statsråden vil foreta seg slik at konsumentene sikres korrekt prisinformasjon

Datert: 13.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): TV2 Nettavisen har avdekket prisjuks hos matvarekjedene ved at det oppgis inntil 21 pst. for lave priser på matvarene. Matvarekjedene står for 98 pst. av omsetningen i dagligvaremarkedet, og en sabotering av markedsføringslovens intensjoner kan bety negative utslag for forbrukerne.

Hva vil statsråden foreta seg slik at konsumentene sikres korrekt prisinformasjon?


Les hele debatten