Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om å sette i verk tiltak for å hindre kommersialisering av skolen, på bakgrunn av en meningsmåling som viste at to av tre var imot reklame i skolebøker

Datert: 14.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): En meningsmåling viste nylig at to av tre var imot reklame i skolebøker. Organisasjoner som Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG), Utdanningsforbundet, Forbrukerombudet, Kreativt Forum og Framtiden i våre hender, har uttalt at de ønsker reklameforbud i skolen. I Sverige benytter mange grunn- og videregående skoler seg av skolebøker sponset av næringslivet. Det finnes i dag ikke noe klart regelverk for dette i norsk skole.

Hvilke tiltak vil statsråden sette i verk for å hindre kommersialisering av skolen?


Les hele debatten