Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å ta initiativ til å etablere ordninger der foreldre, foresatte, besteforeldre og andre på ulike måter deltar i skoletiden, for å få ro i undervisningen og stimulans til lesing og regning

Datert: 14.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ved behandling av St.meld. nr. 30 (2003-2004) ble samarbeid mellom foreldre og skolen understreket som viktig for å nå skolens opplæringsmål. Omfang og innhold er imidlertid svært varierende blant skolene. Utvikling av samarbeid krever initiativ. Fra andre land kjenner vi ordninger der foreldre, foresatte, besteforeldre og andre på ulike måter deltar i skoletiden. Effekten er både ro i undervisningen og stimulans, spesielt til lesing og regning.

Vil statsråden ta initiativ til å etablere slike ordninger også i Norge?


Les hele debatten