Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om at søknad om forsøk med videregående opplæring innenfor Kyst- og fisketurisme i Skjervøy ble avslått, med begrunnelsen at det lages nye læreplaner og struktur i videregående opplæring

Datert: 14.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): I Skjervøy er det igangsatt et spennende forsøk med videregående opplæringstilbud innenfor "Kyst og fisketurisme". Forsøket tar både sikte på å by elevene tilrettelagte opplæringsløp, samt å bygge kompetanse i krysningen mellom to studieretninger. Til tross for gode erfaringer, har søknad om videre forsøk blitt avslått av Utdanningsdirektoratet, med begrunnelse om at det er lite hensiktsmessig med slike forsøk da det nå lages nye læreplaner og struktur i videregående opplæring.

Støtter statsråden denne begrunnelsen?


Les hele debatten