Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å følge opp Stortingets gjentatte vedtak om opprustning av E16-strekningen Borlaug-Øye

Datert: 14.04.2005
Besvart: 20.04.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Stortinget har gjentatte ganger både ved behandling av Nasjonal transportplan og sine årlige budsjetter bedt om at E16-strekningen Borlaug-Øye skal rustes opp.

Når vil statsråden følge opp Stortingets gjentatte vedtak om opprustning av nevnte strekning?


Les hele debatten