Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til miljøvernministeren

Om å håndheve motorferdselslovens bestemmelser om at hyttefolk skal kjøre selv bare der leie av kjøretøy ikke er mulig, da snøscooterbruk resulterer i svært mye støy i fjellheimen

Datert: 14.04.2005
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 20.04.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Snøscooterbruk resulterer i svært mye støy i fjellheimen. Mange hytteeiere skaffer seg dispensasjon fra det generelle forbudet mot motorferdsel for frakt som i realiteten kunne vært foretatt av lokale leiekjørere.

Hva vil statsråden gjøre for å håndheve motorferdselslovens bestemmelser om at hyttefolk bare skal kjøre selv der leie av kjøretøy ikke er mulig?


Les hele debatten