Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sikre nødvendig sykehuskapasitet med god standard i Helse Vest/Helse Bergen, på bakgrunn av at kapasiteten på Haukeland Universitetssykehus er sprengt

Datert: 20.04.2005
Besvart: 27.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kapasiteten på Haukeland Universitetssykehus er sprengt. Samtidig står sykehuset overfor en forventet sterk vekst i sykdomsgrupper som er knyttet til at folk lever lenger. Helseforetakene har svært begrensede muligheter til å dekke investeringsbehov innenfor egne løpende budsjettrammer. I tillegg har foretakene begrensninger på låneopptak. For Helse Vest og for Helse Bergen er økonomien i tillegg svært presset.

Hva er statsrådens plan for å sikre nødvendig sykehuskapasitet med god standard i Helse Vest/Helse Bergen?


Les hele debatten