Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt Bodø kommune oppfyller de krav og gir det tilbud som de sterkt pleietrengende har krav på etter lovverket, med henvisning til at en mann skal sendes hjem til sin syke kone

Datert: 21.04.2005
Besvart: 27.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I Avisa Nordland den 21. juni 2004 ble det avdekket at en pleietrengende pasient sultet i hjel, eller som det sto i Helsetilsynets rapport, at vedkommende døde av "underernæring". Den 16. april d.å. har avisen nok et oppslag om en sterkt pleietrengende mann som skal sendes hjem til sin syke kone som ikke er i stand til å pleie ham. Bodø kommune er imidlertid av den oppfatning at hun er det.

Mener statsråden Bodø kommune oppfyller de krav og gir det tilbud som de sterkt pleietrengende har krav på etter lovverket?


Les hele debatten