Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at Parkinson-pasientene ved Rikshospitalet behandles i overensstemmelse med pasientrettighetsloven

Datert: 21.04.2005
Besvart: 27.04.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I svar på skriftlig spørsmål nr. 662 (2002-2003) opplyste helseminister Høybråten at Rikshospitalet hadde kapasitet til å dekke behovet for operasjoner på Parkinson-pasienter i egen region. Norges Parkinsonforbund opplyser at ferdig utredede pasienter må vente i inntil 2 år på operasjon. NPF opplyser at Rikshospitalets måltall for 2005 er 40 operasjoner og at dersom ventetiden ikke skal øke burde tallet vært doblet.

Vil statsråden sørge for at disse pasientene behandles i overensstemmelse med pasientrettighetsloven?


Les hele debatten