Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til miljøvernministeren

Om støyplager tilknyttet Regionfelt Østlandet og Rødsmoen øvingsområde, og å sikre at departementet i sin behandling av bl.a. konsesjon foretar nødvendig befaring

Datert: 21.04.2005
Besvart: 27.04.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Flere innbyggere og næringsdrivende rapporterer om betydelige støyplager tilknyttet Regionfelt Østlandet og Rødsmoen øvingsområde. Det er ytret et sterkt ønske om at departementet i sin behandling av bl.a. konsesjon foretar nødvendig befaring og bokstavelig talt "hører etter". Det er avgjørende ved slike store etableringer at konsesjoner for støy og ulempe behandles på en tillitsvekkende måte.

Vil statsråden sikre at "departementet hører etter", og foretar nødvendig befaring før saken konkluderes?


Les hele debatten