Spørretimespørsmål fra Hans Gjeisar Kjæstad (H) til samferdselsministeren

Om å ta hensyn til utformingen av undervannsdeponier fra bygging av Bjørvikatunnelen, slik at en ikke hindrer eller forandrer vannsirkulasjonen og oksygentilførselen det marine liv er avhengig av

Datert: 25.04.2005
Besvart: 11.05.2005 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Hans Gjeisar Kjæstad (H)

Spørsmål

Hans Gjeisar Kjæstad (H): Bygging av Bjørvikatunnelen medfører håndtering av store volumer av leire og andre typer masse. Det meste er tenkt deponert på fjordbunnen i og rundt Oslo havn. Tidligere er deponier lagt utenfor Ursvik-Hellvik ved Nesodden.

Vil det bli tatt hensyn til utformingen av undervannsdeponiene slik at voller og hauger ikke skal hindre eller forandre vannsirkulasjonen og dermed den oksygentilførsel som det marine liv er avhengig av?


Les hele debatten