Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til helse- og omsorgsministeren

Om å vurdere alternativ transport for pasienter ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, som til tross for andre anbefalinger fra leger blir fraktet med drosje pga. en avtale med drosjenæringen i fylket

Datert: 27.04.2005
Besvart: 11.05.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Pasienter som er inne til faste undersøkelser, prøver og dialyser ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen blir fraktet med drosje, til tross for andre anbefalinger fra leger og til tross for lang, trøttende og tidskrevende transport i et langstrakt fylke som Nordland. Dette pga. en avtale med drosjenæringen i fylket.

Vil statsråden ut fra pasientenes ve og vel vurdere alternativ transport når prisen for oppdraget er den samme, eller har drosjenæringen monopol på denne transporten?


Les hele debatten